BIỆT THỰ VƯỜN 11 KHU NAM VIÊN. PHÚ MỸ HƯNG. QUẬN 7. TPHCM