NHÀ PHỐ . 169-12-10 NGUYỄN TƯ GIẢN. QUẬN GÒ VẤP. TPHCM