BIỆT THỰ

* Một số mẫu thiết kế điển hình theo xu hướng cho việc thiết kế nhà hiện nay . ( Tham khảo )

BIỆT THỰ 

Diện tích : 8 x 25m ; 10 x 20m ; 10 x25m