CAMERA GIÁM SÁT

CAMERA GIÁM SÁT
Hiện nay, với sự phát triển của các ngành công nghệ hiện đại đã tạo ra nhiều sản phẩm và giải pháp rất hữu hiệu. Điển hình các sản phẩm và giải pháp về hệ thống an ninh dùng Camera kỹ thuật số. Với hệ thống này, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhânn giải quyết được các vấn đề về an ninh một cách tốt nhất nhằm phòng ngừa và tránh gặp thiệt hại khi có sự xâm nhập từ các phần tử tệ nạn xã hội.

⦁    • Với các doanh nghiệp, tổ chức :
⦁    + Lắp hệ thống an ninh dùng Camera đặt tại các vị trí nhạy cảm trong công ty (như các cửa ra vào, các vị trí trong phân xưởng, ...).
⦁    + Dùng dữ liệu lưu trữ từ hệ thống an ninh làm cơ sở, bằng chứng trước pháp luật.
⦁    • Với cá nhân :
⦁    + Lắp đặt hệ thống an ninh cho các tòa nhà đang ở, tránh được sự xâm nhập trái phép từ bên ngoài.