NHÀ PHỐ

* Một số mẫu thiết kế điển hình tham khảo theo xu hướng cho việc thiết kế nhà hiện nay . (  Tham khảo )

NHÀ PHỐ : 1 TRỆT 1 LẦU

Diện tích 4x16m; 4x20m; 4x25m; 5x20m ; 5x25m; 6x20m

 

NHÀ PHỐ : 1 TRỆT 2 LẦU

Diện tích 4x16m; 4x20m; 4x25m; 5x20m ; 5x25m; 6x20m

NHÀ PHỐ : 1 TRỆT 3 LẦU

Diện tích 4x16m; 4x20m; 4x25m; 5x20m ; 5x25m; 6x20m